foto1
Nadobrzański Klub Płetwonurków...
foto1
...zaprasza na kolejny spływ
foto1
OBERSTRONG 2020
foto1
WITAMY
foto1
Na naszej stronie
tel. 600856858

Ul. Pola Międzyrzeckie 16A/4 66-440 Skwierzyna

NKP OBRA

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" />

 

                                                                             

       W dniu 29.02.2020 Nadobrzański Klub Płetwonurków organizuje  XVI Ogólnopolski Spływ Płetwonurków OBESTRONG. Chętnych serdecznie zapraszamy do udziału. Szczególy w zakładce OBERSTRONG 2020

 

 

 
                                                                             Witamy na stronie 
                                   Nadobrzańskiego Klubu  Płetwonurków                                   
                                                        "OBRA"    

 

 

  

                                                       Klub został założony w 2000 roku

                                             od dnia 27 listopad 2010 rok NKP "OBRA" posiada status OPP


Status prawny: Organizacja Pożytku Publicznego

 • KRS:  0000015438
 • NIP:   5961588379
 • REGON:  211186487
 •  
 • Siedziba: ul. Pola Międzyrzeckie 16A/4, 66-440 Skwierzyna

       Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zarząd:

  Prezes Lucjan Wąsowicz tel.600856858
  Wiceprezes/
  Skarbnik Krzysztof Mróz tel: 607588503
  Sekretarz/Administrator www.klub-obra.pl Grzegorz Kuncik tel: 697737005

         Cele statutowe (cel działania organizacji): 

 1. Propagowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym organizowanie turystyki i form aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży
  i osób dorosłych,

 2. Popularyzowanie, organizowanie imprez, oraz stwarzanie warunków do uprawiania nurkowania, sportów wodnych, ratownictwa, sportów militarno-obronnych, oraz innych dyscyplin sportowych, w tym sportów wyczynowych i sportów kwalifikowanych, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia,

 3. Popularyzowanie wiedzy ekologicznej i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

 4. Szerzenie oświaty zdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia,

 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami,

 7. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

 8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

 9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,

 10. Przeciwdziałanie powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi,

 11. Działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,

 12. Działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka,

 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i szkoleniowo-wychowawczej,

 14. Wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej,

 15. Promocja i organizowanie wolontariatu.

 

NKP "OBRA” realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,

 2. Prowadzenie działalności turystycznej,

 3. Organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych rangi krajowej
  i międzynarodowej, oraz uczestnictwo w tych zawodach i imprezach,

 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, w szczególności
  z zakresu uprawiania nurkowania, sportów wodnych, ratownictwa oraz sportów militarno-obronnych
  ,

 5. Szkolenie osób ubiegających się o zdobycie uprawnień oraz podniesienie kwalifikacji w płetwonurkowaniu, nurkowaniu, ratownictwie, sportowych
  i rekreacyjnych kwalifikacji instruktorskich,

 6. Współpracę z resortami obrony narodowej, spraw wewnętrznych, edukacji i sportu, oraz z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej, placówkami oświatowymi, podmiotami gospodarczymi,
  w dziedzinach obustronnie uzgodnionych,

 7. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o zbliżonych cechach z kraju i zagranicy,

 8. Nabywanie i utrzymywanie we właściwym stanie sprzętu służącego
  do działalności Klubu,

 9. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie i kolportowanie publikacji o charakterze instruktażowym i szkoleniowym, a także innych materiałów popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia,

 10. Utrzymywanie kontaktów z mediami,

 11. Upowszechnienie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczpospolitej Polskiej, oraz patriotyczno-obronne
  i sportowo-politechniczne oddziaływanie wychowawcze na swych członków i uczestników działań statutowych podejmowanych przez Stowarzyszenie,

 12. Współdziałanie w realizacji zadań Obrony Cywilnej,

 13. Wspieranie i realizowanie projektów edukacji ekologicznej,

 14. Organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach masowych,

 15. Wykonywanie prac usługowych z zakresu działalności statutowej, na rzecz gospodarki narodowej i podmiotów gospodarczych w celu pozyskiwania środków na działalność statutową,